Set za ugradnju vodomjera tip WZ-STANDARD-ME-Plus za vodomjere za stambene zgrade (pogodan za hladnu i toplu vodu)

Set za ugradnju vodomjera tip WZ-STANDARD-ME-Plus za vodomjere za stambene zgrade, koji se sastoji od 2 vijčana spoja od klasičnog mjeda i dosjednog dijela od klasičnog mjeda u sljedećim mogućim verzijama: