Grupa poduzeća „Messtechnik“

Društvo Messtechnik d.o.o. & CoKG  bavi se proizvodnjom i distribucijom proizvoda za mjerenje odnosno prikupljanje toplinske energije i vode. Mjerači toplinske energije i vode se prema željama kontroliraju na godišnjoj bazi i provjeravaju ih serviseri društva, koji ih nakon isteka roka za baždarenje automatski ponovno baždare.