Razmjena podataka

Fleksibilna razmjena podataka

–          Obračunski podaci o korisnicima, troškovima i obračunima

–          Adaptacija ulaznih i izlaznih sučelja na softver potrošača

–          Obračuni na papiru ili u elektronskom obliku