Pored sjedišta društva koje je u Štajerskoj, Austrija, u međunarodnu MT grupaciju ubrajaju se sestrinska društva u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj.

U sestrinskim društvima u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj uzimaju se u obzir specifičnosti svake zemlje i individualni zahtjevi korisnika. U praksi je to veoma uspješno, budući da su u menadžmentu poduzeća zaposleni tamošnji stručnjaci. Tako se i u srednjoeuropskoj mreži uspješno ostvaruje partnerstvo u području energije.