Ratarska ul. 38 
10 000 Zagreb 
 

Radno vrijeme:
pon. – pet. : 08:00 – 16:00

Rad sa strankama:
pon. – pet. : 10:00 – 12:00