REDAC radio modul tip WMRA2-OPT za vodomjer tipa SMART

REDAC radio modul tip WMRA2-OPT za vodomjer tipa SMART sa sljedećim specifikacijama:

  • može se priključiti na vodomjere tipa SMART u bilo kojem trenutku
  • može se integrirati u REDAC sustav daljinskog očitanja
  • tri optička senzora s visokom preciznošću očitavaju ploču predajnika koja se nalazi ispod brojača s kotačićima vodomjera tipa SMART i elektronički bilježe svaki protok kroz brojilo
  • sustav za elektroničku detekciju rukovanja koji detektira neovlašteno uklanjanje radio modula s vodomjera tipa SMART i prenosi te informacije bežično do instaliranih sakupljača podataka tipa DACOS.
  • pohranjivanje i prosljeđivanje sljedećih vrijednosti: vrijednost trenutne potrošnje, vrijednost referentnog datuma, referentni datum, 13 mjesečnih vrijednosti, šifra pogreške, datum pogreške
  • mehanička zaštita od neovlaštenog rukovanja pomoću plombe
  • razred zaštite IP 65 – verzija s unutarnjom antenom
  • razred zaštite IP 61 – verzija s vanjskom fleksibilnom antenom
  • ispitano na elektromagnetsku kompatibilnost prema EN 300220-1, ispitano na otpornost na električne smetnje prema EN 300220-2, ispitano na elektromagnetsko zračenje prema EN 301498-1 i EN 301498-3
  • CE SUKLADNOST