REDAC radio modul tipa WMRA1-O za kućne vodomjere s brojačem Modularis (kućni vodomjer tipa BT i kućni vodomjer tipa MTK / MTW)

REDAC radio modul tipa WMRA1-O za kućne vodomjere s brojačem Modularis (kućni vodomjer tipa BT i kućni vodomjer tipa MTK / MTW) sa sljedećom specifikacijom:

  • može se priključiti na kućne vodomjere s brojačem Modularis u bilo kojem trenutku
  • može se integrirati u provjereni sustav daljinskog radio očitavanja REDAC
  • skeniranje ploče predajnika kućnog vodomjera koji se nalazi ispod brojčanika s valjcima pomoću tri optička senzora
  • sustav za elektroničku detekciju rukovanja koji detektira neovlašteno uklanjanje radio modula s vodomjera i prenosi te informacije bežično do instaliranih sakupljača podataka tipa DACOS
  • pohranjivanje i prosljeđivanje sljedećih vrijednosti: vrijednost trenutne potrošnje, vrijednost referentnog datuma, referentni datum, 13 mjesečnih vrijednosti, šifra pogreške, datum pogreške
  • mehanička zaštita od neovlaštenog rukovanja pomoću plombe
  • razred zaštite IP65 – verzija s unutarnjom antenom
  • razred zaštite IP61 – verzija s vanjskom fleksibilnom antenom
  • ispitano na elektromagnetsku kompatibilnost prema EN 300220-1, ispitano na otpornost na električne smetnje prema EN 300220-2, ispitano na elektromagnetsko zračenje prema EN 301498-1 i EN 301498-3
  • CE sukladnost