Vijčani spojevi za vodomjere za stanove

Vijčani spojevi za vodomjere za stambene zgrade, s preturnom maticom, u verziji od mjeda, u sljedećim mogućim tehničkim verzijama: