Vijčani spojevi za kalorimetre

Vijčani spojevi za kalorimetre, s jednostranim vanjskim navojem i preklopnom maticom sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • 1 vijčani spoj s vanjskim navojem na jednoj strani, preklopna matica i brtve