Univerzalne usponske cijevi za ventilske vodomjere

Univerzalna usponska cijev za ventilske vodomjere u sljedećim mogućim tehničkim verzijama: