Ultrazvučni mjerač protoka tip Diehl FS-473

Ultrazvučni mjerač protoka tip Diehl FS-473, rad na baterije
Za korištenje zajedno s računskom jedinicom Sensostar C

Elektronički ultrazvučni mjerač protoka tip Diehl FS-473 u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

  • ultrazvučni mjerač protoka za bilo koju poziciju ugradnje
  • bez trošenja jer nema pokretnih dijelova
  • nisu potrebni ulazni i izlazni putovi
  • impulsni izlaz podesiv
  • protok kroz reflektor bez vrtloga
  • robusni reflektor od nehrđajućeg čelika
  • nizak pad tlaka
  • elektronički obračun protoka
  • litijska baterija, trajanje baterije 12 godina