Stezni nastavak sa SMA konektorom za vodomjere Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100

Stezni priključak sa SMA konektorom za korištenje u kombinaciji s odgovarajućim kabelom (tip 5000-429 – duljina kabela 5 metara, tip 5000-441 – duljina kabela 10 metara, tip 5000-442 – duljina kabela 15 metara, tip 5000-443 – duljina kabela 20 metara, tip 5000-444 – duljina kabela 25 metara) kao i u kombinaciji s Kamstrup mini trokutnim antenama u sljedećoj izvedbi:

  • 500-445 stezni nastavak za vodomjere Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100 sa SMA konektorom i kabelom od 10 cm