Sklopive rozete za ventilske vodomjere

Tehnički list proizvoda