Wireless M-Bus radio komunikacijski modul tipa Engelmann SENSO-COM-RADIO-WI-MB

za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim brojilom toplinske energije za velike protoke Engelmann Sensostar U-3,5-10

Wireless M-Bus radio komunikacijski modul tipa SENSO-COM-RADIO-WI-MB za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim mjerilom topline za velike protoke Engelmann Sensostar U-3.5-10 za komunikaciju u bežičnoj M-Bus radio mreži sa sljedećim tehničkim specifikacijama: