LORA radio komunikacijski modul tipa SENSO-COM-LORA4170

za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim brojilom toplinske energije za velike protoke Engelmann Sensostar U-3,5-10

Modul tipa SENSO-COM-LORA4170 za integraciju računske jedinice tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnog kompaktnog mjerila topline za velike protoke Engelmann Sensostar U-3.5-10 u LORA bežične mreže sa sljedećim tehničkim specifikacijama: