Impulsni izlazni modul (bez potencijala) s 2 impulsna izlaza, tip SENSO-COM-IMP-OUT2 za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim brojilom toplinske energije za velike protoke Engelmann Sensostar U-3,5-10

Modul tipa SENSO-COM-IMP-OUT2 (bez potencijala) za izlaz elektronički generiranih impulsa za prijenos podataka na sustave trećih strana, sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

SENSO-COM-IMP-OUT2 modul za Sensostar C i Sensostar-U-3,5-10 – impulsni izlaz za energiju

Vrijednost impulsa za energiju uvijek odgovara pretposljednjoj znamenki prikaza energije. Primjer: prikaz
0 kWh –> vrijednost impulsa 1 kWh / Imp
prikaz 0,000 MWh –> vrijednost impulsa 0,001 MWh / Imp
prikaz 0,000 GJ –> vrijednost impulsa 0,001 GJ / Imp

SENSO-COM-IMP-OUT2 modul za Sensostar C i Sensostar-U-3,5-10 – impulsni izlaz za volumen

Vrijednost impulsa za volumen uvijek odgovara pretposljednjoj znamenki prikaza volumena.
Primjer:
prikaz 0,000 m³ –> vrijednost impulsa 10 l / Imp. (0,01 m³ / Imp)