Produžeci za kalorimetre

Produžeci za kalorimetre sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • 1 produžetak DN 20 mm, G 1“ – po želji u duljinama od 20 mm, 30 mm, 40 mm ili 60 mm