Prirubničke brtve, ispitane u skladu s DVGW i preporučene u skladu sa smjernicom o ispitivanju materijala koji dolaze u dodir s vodom za piće KTW, za korištenje u kombinaciji s prirubničkim priključcima vodomjera

Prirubničke brtve, ispitane u skladu s DVGW i preporučene u skladu sa smjernicom o ispitivanju materijala koji dolaze u dodir s vodom za piće KTW, za korištenje u kombinaciji s prirubničkim priključcima vodomjera u sljedećim mogućim dimenzijama: