Osjetnik temperature s priključnom glavom PT 100 ili PT 500, tip Apator TOPGN 12/C, promjer 9 mm, za izravno mjerenje

Osjetnik temperature PT 100 (alternativno PT 500), tip TOPGN 12/C (za izravno mjerenje) u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

U principu, osjetnici temperature TOPGN 12/C namijenjeni su za korištenje u kombinaciji s računskim jedinicama mjerila topline i odgovarajućim mjeračem protoka. Osjetnici su dostupni ili kao izvedba s PT100 kao i s PT500 mjernim elementima. Osjetnici temperature namijenjeni su za izravno mjerenje. U tu svrhu, uređaji su konstruirani kao uronska čahura u donjem dijelu (s navojem G ½).  Radi lakšeg razlikovanja, osjetnici temperature su označeni crvenim (dovod) i plavim (povrat) plastičnim naljepnicama. Matica za pričvršćivanje M10x ima finu izbušenu rupu koja omogućuje brtvljenje temperaturnog senzora. Ugradnja osjetnika temperature može se izvesti:

  • okomito na smjer strujanja mjernog medija,
  • pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na smjer strujanja mjernog medija ili
  • u koljenu cijevi (suprotno smjeru strujanja)

U principu, senzor mora biti ugrađen na način da njegov mjerni element doseže os cjevovoda u kojem struji topli medij.