Osjetnik temperature PT 100 ili PT 500, tip Apator TOP 1068, promjer 6 mm sprijeda, 6 mm straga, dužina 50 mm

Osjetnik temperature PT 100 (alternativno PT 500), za korištenje zajedno s računskom jedinicom FAUN, tip Apator TOP1068 (koristi se s odgovarajućom uronskom čahurom) u MID odobrenoj  ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

U principu, osjetnici temperature TOP1068 namijenjeni su za korištenje u kombinaciji s računskim jedinicama mjerila topline tipa FAUN i odgovarajućim mjeračem protoka. Osjetnici su dostupni ili kao izvedba s PT100 kao i s PT500 mjernim elementima. Osjetnici temperature namijenjeni su za mjerenje pomoću uronske čahure. Radi lakšeg razlikovanja, osjetnici temperature su označeni crvenim (dovod) i plavim (povrat) plastičnim naljepnicama. Matica za pričvršćivanje M10x ima finu izbušenu rupu koja omogućuje brtvljenje temperaturnog senzora. Ugradnja uronskih čahura može se izvesti:

  • okomito na smjer strujanja mjernog medija,
  • pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na smjer strujanja mjernog medija ili
  • u koljenu cijevi (suprotno smjeru strujanja)

U principu, senzor mora biti ugrađen na način da njegov mjerni element doseže os cjevovoda u kojem struji topli medij.