Bunarski vodomjer (Woltmannov princip) tip MK01 s vertikalnom osi rotora

Bunarski vodomjer tip MK01 (DN50 – DN150) za mjerenje potrošnje hladne vode u dubokim bunarima (do 30 stupnjeva Celzija), s maksimalnim radnim tlakom od 16 bara, sa brojačem sa šest valjaka okrenutim prema gore, dostupan s IP65 brojačem, IP68 brojačem i IP65 brojačem s impulsnim izlazom, nadogradivim nizom komunikacijskih modula, sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • veliki mjerni raspon 
  • nizak prag zaleta
  • kotač s dvostrukim ležajevima
  • jednostavno očitavanje stanja brojila
  • dostupan s tri različite vrste brojača: 
  • IP65 brojač (sa optičkim senzorskim diskom za komunikacijske module)
  • IP68 brojač u izvedbi staklo/bakar s induktivnom pločom predajnika za komunikacijske module (IP68 radio modul, IP68 GPRS modul)
  • IP65 brojač s impulsnim izlazom
  • brojač koji se rotira za 360 stupnjeva (zaključavanje rotacije nakon 360 stupnjeva spriječava oštećenje)