Mjerač protoka mjerila topline prema Woltmannovom principu, model WS, tip MP130-NC

Mjerač protoka mjerila topline prema Woltmannovom principu, model WS, tip MP 130-NC u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

Woltmann brojila tip MP130-NC (model WS, tj. okomita os kotačića) koriste se u kombinaciji s odgovarajućim računskim jedinicama mjerila topline i odgovarajućim osjetnicima temperature za mjerenje toplinske energije. Woltmann brojila tip MWN 130-NC su prikladni za maksimalne temperature od 130 stupnjeva Celzija i maksimalno tlačno opterećenje od 16 bara. Uređaji se obično koriste u sustavima centralnog grijanja u stambenim zgradama, u industrijskom sektoru ili u sektoru daljinskog grijanja. Uređaji se mogu koristiti samo u horizontalnim instalacijama.

Razred točnosti (MID)
MP 130-NC dinamički raspon Qi/Qp = 1:50 – H