Mjerač protoka mjerila topline po Woltmannovom principu, serija WP, tip MWN130-NC

Mjerač protoka mjerila topline po Woltmannovom principu, serija WP, tip MWN130-NC u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećom specifikacijom:

Woltmann mjerač tipa MWN130-NC (serija WP, tj. paralelna os impelera) koristi se u kombinaciji s odgovarajućim računskim jedinicama mjerila topline i odgovarajućim osjetnicima temperature za mjerenje toplinske energije. Prikladni su za maksimalne temperature od 130 stupnjeva Celzija i maksimalni tlak od 16 bara. Uređaji se obično koriste u sustavima centralnog grijanja u stambenim zgradama, u industrijskom sektoru te u sektoru daljinskog grijanja. Uređaji se mogu koristiti u horizontalnim i vertikalnim instalacijama. Za vertikalnu ugradnju dostupan je poseban model s brojačem usmjerenim prema gore.

  • Razred točnosti (MID)
  • MWN 130-NC dinamički raspon Qi/Qp= 1:25 – H/V DN40-200
  • dinamički raspon Qi/Qp= 1:10 – H/V DN250, DN300