Računska jedinica mjerila topline, tip Kamstrup MC-603

Elektronička računska jedinica mjerila topline tip Kamstrup Mc-603
Rad na baterije (dostupan mrežni modul)

 • svestrana računska jedinica s atraktivnim kućištem i kompaktnog, robusnog dizajna
 • potpuno programibilni zapisivač podataka sa zapisivačem minuta
 • interval integracije 2 sekunde
 • može se koristiti kao mjerilo topline, hladnoće ili kao kombinirano mjerilo topline/hladnoće
 • 2 ulaza senzora protoka koji se mogu koristiti za elektroničke i mehaničke senzore protoka
 • može raditi s 2 ili 3 osjetnika temperature
 • može se isporučiti kao neovisna računska jedinica ili kao kompletno mjerilo s ugrađenim osjetnicima temperature i senzorima protoka (prema zahtjevima kupca)
 • programibilno na 0,001 do 300 impulsa po litri
 • programibilno za sve nominalne veličine protoka između 0,6 m³/h i 15.000 m³/h
 • konfiguracija na licu mjesta moguća uz READy, Metertool HCW ili preko prednjih tipki
 • uz mjerenje topline ili hladnoće, računska jedinica se također može koristiti za praćenje curenja, trajno praćenje rada ili ograničenje kapaciteta i protoka s kontrolom ventila
 • može se koristiti za mjerenje energije u zatvorenim kao i u otvorenim sustavima
 • prikaz akumulirane toplinske energije u kWh, MWh, GJ ili Gcal
 • dostupno na zahtjev sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem (tip 603F)
 • računska jedinica može se napajati ili unutarnjom D-ćelijom s vijekom trajanja do 16 godina ili s dvije A ćelije s životnim vijekom do 9 godina
 • nadogradnja energetskim modulom moguća je u bilo kojem trenutku
 • automatska detekcija ultrazvučnih senzora protoka tipa Kamstrup UF
 • moguće je daljinsko konfiguriranje putem READy
 • integrirano M-Bus sučelje
 • tvornički opremljena s 2 integrirana utora za komunikacijske module (mogu se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme)
 • računska jedinica tipa Kamstrup MC-603 može biti opremljena s 2 komunikacijska modula u isto vrijeme (zajedno s integriranim M-Bus sučeljem to rezultira tri moguća različita tipa komunikacije)
 • brojni komunikacijski moduli dostupni za uređaj (M-Bus, Wireless M-Bus, analogni izlazi, impulsni ulazi, impulsni izlazi, Kamstrup radio, BACnet MS/TP, Modbus RTU)
 • zapisivač podataka također se može očitati daljinski (putem READy)
 • logično korištenje s navigacijskim tipkama za „naprijed“, „nazad“ i „unos“