Mjerilo toplinske energije Kamstrup MC-403

Elektroničko mjerilo toplinske energije tipa Kampstrup MC-403
Rad na baterije (dostupan mrežni modul)

Elektronička računska jedinica mjerila toplinske energije tipa Kamstrup MC-403 u MID odobrenoj, odnosno kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

  • elegantno kućište i kompaktni, čvrsti dizajn
  • lako izmjenjiva baterija
  • u svako je doba moguća dogradnja mrežnog modula
  • konfiguracija na licu mjesta pomoću prednjih tipki
  • tvornički ugrađeno sučelje za komunikacijske module (moguće nadograditi u bilo kojem trenutku)
  • za uređaj su dostupni mnogi komunikacijski moduli (M-Bus, Wireless M-Bus, analogni izlaz, impulsni ulazi, impulsni izlazi, Kamstrup radio, BACnet MS/TP, Modbus RTU)
  • moguća izvedba kao mjerilo toplinske energije, mjerilo hlađenja, kombinirano mjerilo topline/hlađenja
  • ugrađen zapisivač podataka koji se može programirati
  • moguća je daljinska konfiguracija pomoću sustava READy
  • dostupan za raspone od qp 0,6 m3/h do qp 15 m3/h