M-Bus-Master PW serija

M-Bus pretvarač razine tipa Master PW serija, kompaktno M-Bus glavno sučelje, verzije za 3, 20 ili 60 terminala, optičko sučelje, RS232 sučelje; RS485 sučelje, brzina prijenosa do 9600 bauda, otpornost na kratki spoj, otpornost na prenapon, LED prikaz radnog statusa, montaža na DIN vodilicu (dostupan model za montažu na zid), sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • PW3: verzija za 3 krajnja uređaja (slave), PW20: verzija za 20 krajnjih uređaja (slave), PW60: verzija za 60 krajnjih uređaja (slave)
  • kompaktan dizajn (moguća montaža na zid ili vodilicu)
  • LED diode na prednjoj strani za prikaz trenutnog radnog statusa
  • sve verzije su opremljene RS232 sučeljem
  • komunikacija s M-Bus masterom tip PW serija također je moguća putem optičkog sučelja (IR-optical) sa ZVEI optičkom glavom
  • plastično kućište može se montirati na DIN vodilici (dostupan je i model za zidnu montažu)
  • integrirano RS485 sučelje na modelu PW60 (nema na modelu PW20 i modelu PW3) za premošćivanje većih udaljenosti između upravljačkog računala i pretvarača razine tipa Master PW serije

Tehnički list proizvoda