Ethernet / žičani M-Bus pristupnik tip PIIGAB 810

Ethernet / žičani M-Bus pristupnik tip PIIGAB 810 za korištenje s daljinskim očitavanjem vodomjera M-Bus putem žičanog M-Bus-a putem Etherneta ili interneta

Pristupnik PIIGAB 810 koristi se za transparetno očitavanje M-Bus brojila putem Etherneta ili Interneta. Da bi to učinio Pristupnik Pretvara M-Bus protokole na takav način da se mogu očitati putem Etherneta. 

Uz pomoć isporučenog upravljačkog programa, M-Bus priključak pristupnika simulira potpuno normalan komunikacijski priključak na računalu. To znači da se većina M-Bus programa može nastaviti koristiti, bez obzira podržavaju li Ethernet ili ne.

PIIGAB 810 je konfiguriran putem TCP-a s web sučeljem. Nadalje, moguća je konfiguracija putem Telneta i jednog specijalnog  programa za konfiguraciju, koji se također može koristiti na licu mjesta za konfiguraciju putem serijskog sučelja.

Budući da se uređaj može konfigurirati i putem Telneta, neovisan je o operativnom sustavu i stoga se može koristiti i pod Linuxom.