M-Bus impulsni adapter u verziji na ploči, tip IM001

M-Bus impulsni adapter, može se koristiti kao OEM proizvod – za ugradnju u zasebno kućište, za korištenje uređaja za mjerenje potrošnje s generatorima impulsa kao punopravnih M-Bus slave uređaja (krajnji uređaji), rad bez napajanje, napajanje putem M-Bus-a ili korištenjem ugrađene baterije sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

 • 1-kanalni impulsni adapter IM001
 • rad bez napajanja
 • napajanje iz M-Bus-a ili preko ugrađene baterije
 • funkcija potpunog brojanja čak i s baterijskim radom (pričuvna baterija u slučaju kvara sabirnice)
 • priključak bespotencijalnog generatora impulsa (reed kontakt, opto-spojnica)
 • alternativno povezivanje generatora impulsa sa S0 sučeljem prema DIN 43864 (potrebno je vanjsko DC napajanje 24 volti)
 • maksimalna frekvencija impulsa 20 Hz
 • odbijanje impulsa
 • podesiva vrijednost impulsa i jedinica
 • M-Bus protokol prema EN 1434-3
 • potpuno parametriranje putem M-bus-a s funkcijom zaštite od pisanja
 • OEM proizvod – za ugradnju u vlastito kućište