Kratki izravni osjetnik temperature PT 100, tip Kamstrup, stražnji promjer 5,5 mm, prednji promjer 3,6 mm, duljina 27,5 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 100, tip Kamstrup (koristi se bez uronske čahure) u MID ocijenjenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: