M-bus modul, model IWM-MB4, pogodan za Woltmann brojila WDE-K50

M-Bus modul (žičani M-Bus) tipa IWM-MB4 za korištenje u kombinaciji s vodomjerom Woltmann WDE K50 sa sljedećim specifikacijama:

  • za korištenje u kombinaciji s vodomjerom Woltmann WDE-K50
  • elektronsko bilježenje brzine protoka induktivnim skeniranjem metaliziranog poludiska u brojačaniku s valjcima
  • detekcija povratnog toka i kompenzacija povratnog toka
  • integrirano praćenje neovlaštenog pristupa i prijevara
  • integrirano stalno praćenje slomljenih cijevi ili curenja u sustavu
  • M-Bus telegrami u M-Bus standardu EN 13757-2/3
  • Napajanje putem M-Bus mreže
  • integrirana litijska baterija za održavanje mjerne funkcije u slučaju kvara M-Bus mreže
  • IP 68 klasa zaštite