Impulsni izlazni modul tipa IMP-MOD-SMART-AP-NE-02 za IP 65 brojila serije vodomjera za stanove SMART

Impulsni modul tipa IMP-MOD-SMART-AP-NE-02 za korištenje u kombinaciji s vodomjerima
serije SMART (optička ploča predajnika) sa sljedećim specifikacijama:

  • za izravnu montažu na IP 65 brojila vodomjera za stanove serije SMART
  • modul sadrži 2 odvojena impulsna izlaza koji se također mogu zasebno konfigurirati
  • ploča predajnika očitava se optički
  • modul je zaštićen razredom zaštite IP 65
  • prepoznavanje smjera protoka
  • odabir impulsnog načina rada zasebno za svaki od dva impulsna izlaza