RS 485 komunikacijski modul tipa FAU- COM-485-003 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

RS 485 komunikacijski modul tipa FAU-COM-485-003 za korištenje kao komunikacijski modul za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom Faun sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • RS 485 modul zahtijeva vanjski izvor napona
  • nema galvanske izolacije između napajanja i RS485 Bus-a (sabirnice)
  • galvanska izolacija prema računskoj jedinici Faun
  • može se napajati vanjskim AC ili DC izvorom napajanja