Impulsni izlazni modul tipa FAU-COM-016 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

Impulsni izlazni modul tipa FAU-COM-016 za korištenje kao komunikacijski modul (prijenos energetskih ili volumenskih impulsa na sustave trećih strana) za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom Faun sa sljedećim tehničkim specifikacijama: 

  • modul ima dva nezavisna impulsna izlaza koja se mogu konfigurirati
  • modul impulsnog izlaza FAU-COM-016 može se napajati putem računske jedinice Faun
  • impulsni izlazni modul FAU-COM-016 također se može napajati preko vanjskog izvora napona
  • zbog visoke prosječne potrebne snage izlaznih impulsa, preporuča se napajanje modula s vanjskim izvorom napona, a ne s baterijom računske jedinice Faun
  • izlazni impulsi (prema EN 1434-2) mogu se izdati na sljedeći način:
  • OB (tvornički konfiguriran i mora biti naveden prilikom narudžbe)
  • OC (tvornički konfiguriran i mora biti naveden prilikom narudžbe)
  • OD (tvornički konfiguriran i mora se navesti prilikom narudžbe
  • svaki od dva impulsna izlaza modula FAU-COM-016 generira odgovarajući broj impulsa koji je proporcionalan povećanju registra energije ili volumena
  • moguće je sam konfigurirati različite parametre kao što su vrijednost impulsa