IMR radio modul tipa FAU-COM-005 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

IMR radio modul FAU-COM-005 za korištenje kao komunikacijski modul u kombinaciji s računskom jedinicom Faun ili za korištenje u IMR radio sustavima (ovo je poseban walk-by radio ili komunikacijski sustav tvrtke Itron) sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • za računsku jedinicu Faun dostupna su tri različita IMR radio modula:
  • s radio sučeljem (APAT1312)
  • s radijskim sučeljem i kabelskim sučeljem (APAT1322)
  • s kabelskim sučeljem (APAT1332)
  • ovisno o vrsti i izvedbi modula (APAT 1312, 1322 ili 1332), moduli se napajaju iz vlastite baterije ili iz vanjskog izvora napajanja.
  • kabelsko sučelje može se koristiti za spajanje vanjske aktivne AMPLI antene
  • za vanjsko napajanje potreban je izvor napona između 4 i 16 volti (VDC) ili stabilan izvor napona od 3,6 volti (VDC).