Wireless M-Bus komunikacijski modul tipa FAU-COM-004 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

Wireless M-Bus komunikacijski modul tipa FAU-COM-004 za korištenje kao komunikacijski modul u kombinaciji s računskom jedinicom Faun sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • bežični M-Bus komunikacijski modul napaja se baterijama
  • ima svoju antenu
  • 868 MHz bežični M-Bus