M-Bus komunikacijski modul tipa FAU-COM-001 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

M-Bus komunikacijski modul tipa FAU-COM-001 za korištenje kao komunikacijski modul za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom Faun sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • komunikacijski modul FAU-COM-001 se napaja iz M-Bus mreže
  • sučelje na računsku jedinicu Faun galvanski je izolirano od komunikacijskog modula
  • podržava primarno adresiranje, sekundarno adresiranje i poboljšano sekundarno adresiranje