Instalacijski set za izravno mjerenje tipa EWZ-Standard-Plus

Instalacijski setovi za izravno mjerenje za kalorimetre tipa STANDARD, s holender spojnicom i kuglastim ventilom s držačem temperaturnog senzora, koji se sastoje od:

  • 1 kuglasti ventil s priključkom za senzor za uranjanje
  • 1 preturna matica za kalorimetar
  • 1 par holender spojnica uključujući brtve