Armatura ventilskog vodomjera za koaksijalnu mjernu kapsulu od 2 cola tipa Modumess

Armatura ventilskog vodomjera za mjernu kapsulu brojila od 2 cola tipa Modumess u sljedećim mogućim izvedbama:

  • Armatura ventilskog vodomjera za podžbukne zaporne ventile sa zamjenjivom mjernom kapsulom
  • Zaporni uređaj je integriran u armaturi
  • Posebno prikladan za montažu na zaporne ventile u stanovima
  • Uključujući tlačni komad, O-prsten, maticu i 2 komada brtve