Ojačane EN1434 uronske čahure s G½B navojem, za osjetnike temperature s priključnom glavom promjera 5,8 mm, tip Kamstrup

Uronske čahure izrađene od jednog komada (zaštitna čahura uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 5,8 mm s priključnom glavom koji je umetnut u uronsku čahuru) sa sljedećim specifikacijama:

Tehnički podaci za ojačane EN 1434 uronske čahure s navojem G ½ B