Usmjerena antena tip Kamstrup za 2G/3G mobilne radio veze

Usmjerena antena tipa Kamstrup za korištenje u kombinaciji s mjerilima topline Kamstrup u sljedećim mogućim verzijama:

  • tip 6880014 – GSM antena, ova usmjerena antena idealna je u područjima sa slabom mobilnom radio vezom. Antena se obično ugrađuje u kućište radi zaštite od vremenskih nepogoda, bez kabela, s SMA (M) konektorom, pogodan za 2G/3G mobilne radio veze, frekvencijski raspon: Dual Band 824-960 MHz/1710-2170 MHz, dimenzije 110 mm x 110 mm 200 mm
Ova vrsta antene obično se postavlja na otvorenom na zid i rotira na način da je veza sa sljedećom antenom s mobilnom mrežom što bolja.
 
Ova vrsta antene opremljena je SMA (M) konektorom i mora se koristiti zajedno s produžnim kabelom tipa 5000429 i SMA na MCX adapterom tipa 5000292.