Uronske čahure tip Apator s G ½" navojem, pogodne za osjetnike temperature, tip Apator Top1068 (promjer osjetnika 6 mm)

Uronske čahure (zaštitna čahura koja je uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 6 mm koja je utaknuta u uronsku čahuru) sa sljedećom specifikacijom: