Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature UTS, PT 500, tip Engelmann, 5 mm, 5,2 mm, 6 mm

Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature tipa UTS
Za korištenje zajedno s računskom jedinicom Sensostar C:

Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature tip UTS u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

  • silikonske cijevi 
  • duljine priključnog kabela: alternativno 3 m ili 10 m
  • dvožična tehnologija
  • promjer: alternativno 5 mm, 5,2 mm ili 6 mm
  • dostupne su konusne čahure za različite duljine uronske čahure:
  • UTS 5mm – konusne čahure 80mm i 150mm
  • UTS 6 mm – konusne čahure 85 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 210 mm