Univerzalna računska jedinica za brojilo tipa Apator Faun

Univerzalna računska jedinica za brojilo topline tipa Apator Faun u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

PODRUČJE PRIMJENE 

Elektronička univerzalna računska jedinica tipa Apator Faun koristi se kao precizna, pouzdana i kvalitetna računska jedinica u kombinaciji s odgovarajućim mjerilom volumena i odgovarajućim osjetnicima temperature za mjerenje toplinske energije i energije hlađenja u cjevovodima. Računska jedinica se može nadograditi brojnim komunikacijskim opcijama korištenjem odgovarajućih komunikacijskih modula. Ovisno o verziji i konfiguraciji, uređaj se može koristiti kao:

 • mjerilo topline za toplinske instalacije
 • mjerilo hlađenja za hladne instalacije
 • istovremeno kao mjerilo topline i mjerilo hlađenja (izmjenično mjerenje topline i hlađenja unutar mreže cjevovoda)

 

Značajke proizvoda:

 • veliki, lako čitljivi zaslon s brojnim intuitivnim simbolima i jedinicama
 • intuitivno upravljanje i prebacivanje između pojedinačnih razina prikaza pomoću dvije tipke
 • mogućnost individualne konfiguracije računske jedinice pomoću Windows softvera
 • mogućnost postavljanja određenih konfiguracijskih parametara pomoću tipki izravno na uređaju
 • mogućnost nadogradnje računske jedinice s dva neovisna komunikacijska modula

Dostupni komunikacijski moduli za računsku jedinicu tipa Faun:

 • M-Bus (žični)
 • RS232
 • RS485
 • impulsni izlazi (2 izlaza)
 • impulsni izlazi (2 izlaza-OB tip, OC tip ili OD tip) i impulsni ulazi (2 ulaza, IB tip ili IC tip)
 • analogni izlazi (2 izlaza 4-20 mA ili 0-10 V)
 • LonWorks 
 • radio modul AT-WMBUS-MR-10 (Bežični M-Bus)
 • radio modul za telemetrijske sustave IMR-AIUT