Ultrazvučni mjerač protoka tip Kamstrup UF-54 (DN15 - DN125)

Ultrazvučni mjerač protoka tip Kamstrup UF-54 (DN15 – DN125) za korištenje kao statički senzor protoka ili senzor volumnog protoka u kombinaciji s računskim jedinicama mjerila topline tipa Kamstrup MC u instalacijama grijanja s vodom kao medijem za prijenos topline sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • mjerenje brzine protoka korištenjem dvosmjerne ultrazvučne mjerne tehnologije temeljene na metodi razlike tranzita
  • spajanje na računske jedinice Kamstrup MC pomoću trožilnog impulsnog kabela – signal odgovara protoku, broj impulsa je proporcionalan volumenu vode koja teče
  • kada koristite UF-54 kao generator impulsa za druge računske jedinice ili drugu opremu, uređaj mora biti spojen preko odašiljača impulsa
  • odašiljač impulsa također se može koristiti za postizanje većih udaljenosti od 10 metara između mjerača protoka UF-54 i integratora tipa Kamstrup MC (moguće su do 100 metara s odašiljačem impulsa). Odašiljač impulsa ima galvanski izoliran impulsni izlaz i ugrađeno napajanje za UF-54
  • kutija za proširenje kabela također se može koristiti za udaljenosti do 30 metara između senzora protoka UF-54 i računske jedinice MC. Međutim, kutija za proširenje kabela nema galvansku izolaciju
  • UF-54 se može postaviti horizontalno, vertikalno ili pod kutom
  • UF-54 ne zahtijeva ravnu stazu za ulaz i izlaz
  • ultrazvučni mjerači protoka UF-54 dostupni su u izvedbi s navojem, ali i u verziji s prirubnicom