Ultrazvučni mjerač protoka 2WR7

Ultrazvučni mjerač protoka tip 2WR7, rad na baterije
za korištenje zajedno s računskom jedinicom Sensostar C

Elektronički ultrazvučni mjerač protoka tip WR7 u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

  • ultrazvučni mjerač protoka za bilo koju poziciju ugradnje
  • bez trošenja jer nema pokretnih dijelova
  • nisu potrebni ulazni i izlazni putovi
  • impulsni izlaz podesiv
  • elektronički obračun protoka
  • kontrolni vod od 3 metra između senzora protoka i mjerne elektronike
  • kontaktni izlaz bez potencijala (bipolarni)
  • mjerna elektronika smještena je u zasebno kućište
  • 2 metra duljine kabela za impulsni izlaz
  • trajanje baterije 10 godina