Računska jedinica mjerila topline tip Engelmann Sensostar C

Elektronička računska jedinica mjerila topline tip Engelmann Sensostar C,
rad na baterije (dostupna priprema za mrežni modul od 3 volta)

Elektronička računska jedinica mjerila topline tipa Sensostar C u MID sukladnoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

 • kompaktan dizajn
 • lijepo oblikovano kućište
 • lako izmjenjiva baterija (dostupna priprema za mrežni modul od 3 volta)
 • može se nadograditi modulom napajanja od 3 volta u bilo kojem trenutku
 • mjerenje protoka ili povrata može se programirati na licu mjesta
 • tvornički integrirano sučelje za komunikacijske module (mogu se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme)
 • za uređaj su dostupni sljedeći komunikacijski moduli:
 • bežični M-Bus modul
 • bežični M-Bus modul + 3 impulsna ulaza
 • M-Bus modul (žični)
 • M-Bus modul + 3 impulsna ulaza
 • modul s 1 impulsnim izlazom (žični)
 • modul s 2 impulsna izlaza
 • dostupna i kao računska jedinica mjerila hlađenja