Impulsni izlazni modul (bez potencijala) s 1 impulsom, tip SENSO-COM-IMP-OUT1 za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim brojilom toplinske energije za velike protoke Engelmann Sensostar U-3,5-10

Modul tipa SENSO-COM-IMP-OUT1 (bez potencijala) za izlaz elektronički generiranih impulsa za prijenos podataka na sustave trećih strana, sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

Modul se može koristiti za kompaktno mjerilo topline S3 od firmware-a 1.03 i za računsku jedinicu S3C od firmware-a 1.00.

Tehnički list proizvoda