Žični M-Bus komunikacijski modul tipa S-STAR-COM-MBUS za Messtechnik mjerilo toplinske energije serije uređaja S-STAR

Žični M-Bus modul tipa SENSO-COM-MBUS za korištenje u kombinaciji s mjerilima  grijanja/ hlađenja Messtechnik serije uređaja Sensostar, za komunikaciju temeljenu na kabelu s M-Bus glavnim uređajima u M-Bus mrežama sa sljedećim tehničkim specifikacijama: