Ojačane EN1434 uronske čahure s R½ navojem, za osjetnike temperature s priključnom glavom promjera 6 mm, tip Kamstrup

Uronske čahure izrađene od jednog komada (zaštitna čahura uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 6 mm s priključnom glavom koji je umetnut u uronsku čahuru) sa sljedećim specifikacijama:

Tehnički podaci za ojačane EN 1434 uronske čahure s navojem R ½