Ojačane EN1434 uronske čahure s R½ navojem, za osjetnike temperature s priključnom glavom promjera 5,8 mm, tip Kamstrup

Uronske čahure izrađene od jednog komada (zaštitna čahura koja je uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 5,8 mm s priključnom glavom koja je utaknuta u uronsku čahuru) sa sljedećom specifikacijom:

Tehnički podaci za ojačane EN 1434 uronske čahure s navojem R½